Ik zoek een gastouder

Kiezen voor kleinschalige kinderopvang

Wanneer je voor gastouderopvang kiest, kies je voor kleinschalige kinderopvang bij de gastouder thuis. In sommige gevallen is ook opvang in het huis van de ouder een passende wijze van opvang.

Adviseren, begeleiden en bemiddelen

Gastouderbureau De Hondsrug adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt hiermee de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op financieel gebied. Hiernaast hebben wij een kassiersfunctie wat betreft de betalingen: de vraagouder maakt de bureau/bemiddelingskosten en opvangvergoeding over naar het gastouderbureau en het gastouderbureau stort de vergoeding door naar de gastouder.

De oriëntatie/aanmelding

GOB De Hondsrug zorgt dat je die informatie krijgt, om een goede beslissing te kunnen nemen voor de opvang van jouw kind(eren). Een persoonlijk gesprek kan telefonisch ingepland worden, maar indien je dit wenst komen wij graag bij je langs om vragen te beantwoorden.

Wanneer je hebt besloten om gastouderopvang voor jouw kindje of kinderen te willen regelen, dan organiseren wij voor jou op basis van jouw wensen een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met gastouder(s).

Wat je van ons mag verwachten

De bemiddelingsmedewerkers van De Hondsrug zijn jouw aanspreekpunt en zijn staan altijd klaar om te helpen met vragen over de opvang of bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag.

Op de opvanglocatie nemen wij jaarlijks een risico-inventarisatie (RIE) af. Hierbij wordt de veiligheid van de omgeving van het opvangadres beoordeeld.

Om de gastouder te ondersteunen in de professionalisering van de kinderopvang organiseert De Hondsrug jaarlijks één of meerdere thema-avonden/workshops en EHBO-cursussen. Hiernaast maken we voor belangrijke onderwerpen nieuwsbrieven aan om gastouders snel te kunnen informeren.

Gastouderbureau De Hondsrug wordt jaarlijks getoetst door de GGD op diverse kwaliteitsonderdelen en hier wordt een rapport over opgesteld. Dit inspectierapport is op de website van het Landelijk Register te vinden, in het online portaal van De Hondsrug, maar wij sturen deze ook graag op verzoek naar jou toe.

Waarom is gastouderopvang een goede keuze?

Ouders die werken/studeren en voor gastouderopvang kiezen, doen dit vaak om de volgende redenen:

 • De opvang is veel kleinschaliger dan op een crèche
 • Het is aanzienlijk goedkoper dan een kinderdagverblijf of crèche
 • Het is het beste alternatief voor opvang in een kinderdagverblijf of crèche
 • De opvang is in een huiselijke sfeer i.p.v. in een zaal
 • De opvang kan desgewenst bij jou thuis plaatsvinden
 • De Nanny kan helpen bij kleine huishoudelijke taken
 • De opvang is sneller geregeld, je kunt vrijwel meteen bij ons terecht
 • Jouw gastouder mag ook familie of een kennis zijn
 • Je kunt veelal opvang krijgen voor jouw kinderen op tijden dat de reguliere kinderdagverblijven gesloten zijn
 • Ideaal voor iedereen met afwijkende werktijden.

Wie zijn de gastouders?

 • Gastouders die via GOB De Hondsrug opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:
 • Graag met kinderen omgaan
 • Via Gastouderbureau De Hondsrug jaarlijkse workshops en/of cursussen krijgen
 • Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen
 • Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling

Wat je verder nog moet moeten.

 • GOB De Hondsrug verstrekt bij aanvang van de opvang aan de gastouder een handig naslagwerk met daarin richtlijnen voor bijzondere situaties, zoals ziekte, brand etc.
 • GOB De Hondsrug wordt geleid door pedagogisch deskundigen die veel ervaring hebben met kinderen van allerlei leeftijden (basisschoolleraren en/of docenten)
 • Bij ons staat het welbevinden van de kinderen voorop. Ook vinden wij het belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling zo soepel mogelijk moet verlopen. Dit door het zoeken van een goede opvang waar kinderen zich veilig en op hun gemak voelen.