Informatie voor gastouders

Gastouderbureau De Hondsrug adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op financieel gebied.

Kan iedereen gastouder worden?

Nee, niet iedereen kan zomaar gastouder worden. Daarvoor vinden er van te voren een aantal onderdelen van onderzoek plaats.

 • De gastouder moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Deze wordt bij de gemeente aangevraagd en afgegeven indien alles in orde is.
 • Er zal goed naar de motivatie gekeken worden.
 • Het huis van de gastouder wordt “kindvriendelijk” bevonden (of gemaakt) aan de hand van een Risico-Inventarisatie Lijst. Veiligheid staat voorop.
 • Wij hanteren richtlijnen voor gastouders en vraagouders hieronder staan de basis-eisen voor een gastouder. De volledige lijst staat in kwaliteitsregels en pedagogische richtlijnen die wij opgesteld hebben).
  Pedagogische ervaring met kinderen. Tegenwoordig moet u voldoen aan de opleidingseisen die de overheid heeft vastgesteld. Wij bieden een opleiding voor gastouder die voor ons werkzaam zijn.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma (onderdeel kinderen), of bereid zijn om deze te behalen.
 • U dient mee te werken aan een introductiecursus voor gastouders, die door het gastouderbureau wordt verzorgd.

Vaardigheden en kwaliteiten:

 • Lichamelijk en geestelijk in staat zijn om kinderopvang uit te voeren
 • Plezier hebben in de omgang met kinderen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • In staat zijn om continuïteit en stabiliteit te bieden
 • Goed kunnen plannen en organiseren
 • Veilige en hygiënische opvanglocatie kunnen bieden
 • Een opvanglocatie kunnen bieden waarin kinderen zich prettig voelen en zich kunnen blijven ontwikkelen
 • Ervaring en inzicht hebben in de verzorging en begeleiding van kinderen
 • De gezinssituatie van de gastouder is stabiel
 • De gastouder gaat correct om met privacygevoelige informatie
 • De gastouder beschikt over voldoende en veilige speelruimte in en om de woning