logo gastouderbureau de hondsrug

ALGEMENE INFORMATIE OVER GOB DE HONDSRUG


Gastouderbureau De Hondsrug is een erkend gastouderbureau, officieel beschreven bij de GGD. Ons team is HBO-pedagogisch gediplomeerd en hebben jarenlange ervaring op het gebied van kinderen, kinderopvang en onderwijs.

Wat is de werkwijze van GOB De Hondsrug?
Gastouderbureau De Hondsrug adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en pedagogisch gebied.

De oriëntatie/aanmelding
GOB De Hondsrug zorgt dat u de informatie krijgt om een goede beslissing te kunnen nemen voor de opvang van uw kind(eren). Indien er na het lezen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw gegevens achter laten (naam en telefoonnummer en wensen) op deze website en dan nemen wij contact met u op.

Het intakegesprek
Zodra wij de gegevens van u als vraagouder hebben ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek vertellen wij u over de werkwijze van gastouderopvang en brengen wij uw wensen en ideeën met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) in kaart. Hiermee gaan wij op zoek naar een geschikte gastouder.

De bemiddeling
Aan de hand van de informatie die wij hebben ontvangen gaat de zoektocht van start. Wij kijken allereerst in ons eigen bestand van gastouders. Wanneer het bestaande bestand geen mogelijkheden biedt zal er een wervingscampagne worden opgestart om een geschikte gastouder voor een vraaggezin te vinden. Hoe snel de bemiddeling verloopt hangt niet alleen van het aanbod van gastouders af, maar ook van de specifieke wensen en van het aantal uren opvang dat nodig is.

De kennismaking
Hebben wij een vraaggezin en een gastgezin gevonden, dan stellen wij deze aan elkaar voor. Dit gebeurt tijdens een kennismakingsgesprek in het huis waar de opvang voor het kind(eren) zal plaatsvinden. De bemiddelingsmedewerker van De Hondsrug zal op verzoek aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek komt er naar voren of het "klikt" van beide kanten. Indien dit niet het geval is, zoeken wij verder. We vinden het belangrijk dat het van beide kanten goed voelt, want pas dan laat u uw kind met een gerust hart bij de opvang achter. Het gaat om het welbevinden van de kinderen en dat dat is goud waard!

De koppeling
Is de kennismaking een succes, dan is de koppeling een feit. Er wordt dan met de betrokken partijen een contract opgesteld, waarin onder andere de afspraken over de opvangdagen en –tijden en de financiële kant van de zaak zijn opgenomen. Tijdens het kennismakingsgesprek zijn allerlei praktische zaken rond de opvang besproken aan de hand van een afsprakenlijst. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over huisregels, voeding, slapen, huisdieren, buiten spelen, vervoer, wenperiode, etc. De bemiddelingsmedewerker legt al deze afspraken vast in de afsprakenbijlage die hoort bij het opgestelde contract. Zowel de vraag- als de gastouder ontvangen dit contract en een kopie van de afsprakenbijlage.

De proefperiode
Er geldt een proefperiode van 8 weken. In de proefperiode wordt bekeken of het kind zich prettig voelt in de opvangsituatie. Daarnaast is ook het contact dat opgebouwd wordt tussen ouder en gastouder een punt van aandacht. De bemiddelingsmedewerker zal in deze periode contact opnemen met zowel de vraag- als de gastouder over het verloop van de opvang. Bij een positief resultaat van het evaluatiegesprek zal de opvang gewoon doorgaan zoals afgesproken.

Evaluatie en begeleiding
Uw bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau blijft uw aanspreekpunt. Zo zal er ieder jaar een evaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en om eventueel nieuwe afspraken te maken. Als u tussendoor vragen heeft met betrekking tot de opvang kunt u altijd contact opnemen met uw bemiddelingsmedewerker.

Sponsoring
Wij ondersteunen de langdurig zieke kinderen in het Scheperziekenhuis te Emmen door middel van financiële ondersteuning van de ontspanningsgids. In dit blad staan leuke puzzels en kleurplaten die de kinderen even op andere gedachten kunnen brengen.

Samenwerkingsovereenkomst
Wij hebben overeenkomsten met o.a. de volgende partners: