logo gastouderbureau de hondsrug

Gastouderopleiding via Gastouderbureau De Hondsrug


• Erkend Diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO 2
• Opleiding in 8 weken
• Cursist kan snel starten met de opleiding
• Individuele begeleiding door persoonlijke leercoach
• Opleiding inhoudelijk op maat gemaakt voor gastouders
• Hoog slagingspercentage-diplomagarantie
• Financieel interessant of zelfs gratis!
• Opleiding vanuit huis te volgen

Een goede mogelijkheid om aan de wettelijke deskundigheidseisen te voldoen is het behalen van het diploma: Helpende Zorg en Welzijn MBO 2. GOB De Hondsrug biedt hiervoor een maatwerk opleiding, gericht op gastouders.
• Erkend Diploma Helpende Zorg en Welzijn MBO 2 en Kinder EHBO
• De cursist beschikt aan het einde van de opleiding over een erkend MBO 2 diploma Helpende Zorg en Welzijn, afgegeven door ROC Zadkine.
• Opleiding in 8 weken
• De opleiding beslaat bij een goede inzet 8 weken. De gastouder hoeft geen stage te lopen en besteedt 5-7 uur per week aan de opleiding. De potentiële gastouder kan alle activiteiten thuis doen en hoeft het huis niet uit.
• Cursist kan snel starten met de opleiding
• Doordat de cursist het programma zelfstandig thuis kan uitvoeren, onder persoonlijke begeleiding van een leercoach, is het mogelijk om snel te starten.
• Individuele begeleiding door persoonlijke leercoach
• De leercoach zorgt dat de opleiding voorspoedig verloopt door wekelijks te bellen met de cursist. Daarnaast krijgt de cursist een terugkoppeling op de gemaakte opdrachten. Eventuele problemen worden op die manier tijdig onderkend en opgelost. De leercoach is steun en toeverlaat voor de cursist in opleiding. De leercoaches van opleiding zijn zeer ervaren op het gebied van onderwijs en zorg, opvang van kinderen en begeleiden van volwassenen.

Opleiding inhoudelijk op maat gemaakt voor gastouders
De opleiding op maat ontwikkeld voor gastouders. De onderwerpen die aan bod komen hebben direct te maken met het gastouderschap.

Hoog slagingspercentage-diplomagarantie
Door ruime ervaring met de doelgroep, intensieve begeleiding van de cursist en een hoge kwaliteit van de opleiding is er een slagingspercentage van nagenoeg 100%.

Er geldt onder voorwaarden een diplomagarantie:
De gastouder besteedt minimaal 5-7 uur per week aan de opleiding
De gastouder heeft alle huiswerkopdrachten gemaakt en de opdrachten zijn als voldoende beoordeeld
De leercoach heeft na 3 weken opleiding een positief advies gegeven voor het vervolg van de opleiding

Financieel zéér interessant of zelfs gratis!
Deze opleiding Helpende Zorg & Welzijn voor gastouders wordt aangeboden voor € 100,-.
Indien u bijvoorbeeld op uw kleinkinderen, kinderen van vrienden/familieleden of andere kinderen die u zelf hebt gevonden gaat oppassen, dan krijgt u, mits u slaagt voor de opleiding en de opvang wordt na de proefperiode gecontinueerd, van ons bovenstaande kosten vergoed.

Instroomeisen
• U heeft minimaal 1 jaar ervaring met het opvoeden en/of de opvang van kinderen.
• U bent gemotiveerd om gemiddeld 4 uur per week te besteden aan de opleiding.
• U kunt deze tijdsinvestering daadwerkelijk inplannen in uw dagelijkse leven.
• U beheerst voldoende Nederlands (ik kan een tekst uit de krant lezen en begrijpen).
• U vindt het leuk om op kinderen te passen.
• U staat open om u verder te ontwikkelen.
• U bent 23 jaar of ouder.
• U besteedt 5-7 uur per week te besteden aan de opleiding

Overig
De cursist moet het diploma persoonlijk ophalen in Utrecht.

De cursus is onder voorbehoud van minimaal 5 betaalde aanmeldingen.
Bij annulering krijgt u hierover per mail bericht.


* Vereiste informatie.
 
Voor welke cursus wilt u zich opgeven? *  
 
Geslacht *  
 
Ik ben reeds ingeschreven als gastouder *  
Gaat de EHBO-cursus via GOB De Hondsrug volgen *
 
 
Wilt u zich samen met een nieuw vraaggezin bij ons aanmelden? *